PRIMÀRIA A LA CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES

Va ser notícia 2018-2019 

 

gf