Reunions de transició de primària a secundària entre alumnes

El nou curs ja ha començat, si més no, per als nostres joves de sisé de primària que ja tenen el cap escales amunt, on les aules de secundària i “els majors”. L'última setmana de classe aprofitàrem per reunir els alumnes de l'últim curs de primària amb una representació del primer curs de secundària perquè foren ells mateixos qui els donaren consells i parlaren des de la seua experiència. Horaris, professors i deures foren algunes de les inquietuds que van obtenir resposta en aquesta experiència de transició tan profitosa que segur que tornarem a fer.

Va ser notícia 2018-2019 

 

gf