GRUPS INTERACTIUS A LA LUDOTECA D'ANGLÉS

Aquest mes de maig, a l'extraescolar «Ludoteca d’anglés» dels grups de 1r i 2n de Primària s'han realitzat activitats amb grups interactius. Aquesta metodologia de treball és una forma d'organització de l'aula que dóna els millors resultats en relació a l'aprenentatge i a la convivència. Amb els grups interactius es multipliquen i diversifiquen les interaccions, a la volta que augmenta el temps de treball efectiu.

La classe, d'una hora de duració, està organitzada amb 4 grups heterogenis. Cada grup d'alumnes té un capità que ha anat canviant al llarg de l'any. En cada grup es realitza una activitat concreta, curta de temps (entre 10-15 minuts), i és el capità el que tutoritza al grup i pregunta qualsevol dubte a la persona adulta encarregada. Una vegada transcorregut el temps, l'equip s'alça de la taula i canvia d'activitat.

En tractar-se de grups heterogenis, sempre hi ha estudiants que acaben abans l'activitat i el xiquet que tutoritza és l'encarregat d'ajudar als seus companys i companyes, generant diàleg i interaccions que acceleren l'aprenentatge.

En finalitzar la sessió, tots els alumnes han realitzat les tres o quatre activitats proposades sobre un tema concret. I el millor: s'ho han passat divertit mentre aprenien.

Va ser notícia 2018-2019 

 

gf