ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: ALGUNES CONSIDERACIONS

Estimades famílies,

Des de l’Associació de mares i pares d’alumnes preguem tingueu en compte les següents consideracions per tal de garantir un bon funcionament de les activitats extraescolars que cursen els vostres fills en horari de 17 a 18h:

  • Els monitors i/o mestres passaran llista tots els dies i la no assistència regular s’haurà de comunicar bé al professor de l’activitat extraescolar o bé al tutor per escrit, per tal que en quede constància.
  • No s’efectuaran canvis d’una activitat a una altra si no és per una raó justificada.
  • El pagament de l’activitat extraescolar es carregarà al vostre compte bancari el mes de novembre i si heu escollit l’opció fraccionada es carregarà en novembre i en febrer. 
  • Una vegada començada l’activitat extraescolar, la no assistència no eximeix del pagament de la mateixa.
  • Els rebuts que siguen tornats es cobraran de nou afegint la comissió oportuna. 
  • No s’admeten pagaments en efectiu en el col·legi. En cas de no tindre els pagaments domiciliats, haureu d’adreçar-vos a Caixa Popular (Ronda Joan Fuster, 18) i fer l’ingrés en el número de compte de l’AMPA Escola Jardí de l’Ateneu indicant el nom, cognoms i curs del vostre fill/a.
  • Tot aquell alumne que no estiga al dia en la quota de l’AMPA o que tinga pendent el pagament alguna quota de les activitats extraescolars, no podrà assistir durant el present curs.
  • En el cas dels alumnes que han escollit l’activitat de dibuix i pintura vos recomanem que porten una camisola o babi vellets que podran deixar-se en l’escola. Els treballs que realitzen se’ls aniran emportant a casa però vos preguem que els guardeu per a tornar-los a l’escola per exposar-los el dia de portes obertes (abril-maig).

Moltes gràcies per la vostra atenció.

Atentament,

La Junta Directiva
AMPA ESCOLA JARDÍ

gf