Infantil

LA CIUTAT DELS PICTOGRAMES A INFANTIL

PORTESOBERTES2020.ESCUELAJARDIN.ORG: TRES ANYS

PRIMERA SETMANA A CASA. LA RESPOSTA DELS MÉS MENUTS

PSICOMOTRICITAT I TREBALL EN EQUIP A INFANTIL 4 ANYS

ENCETEM L'ESCOLA A CASA. GRUPS INTERACTIUS A INFANTIL 3 ANYS

RODEM MÓN AMB INFANTIL 5 ANYS

MATEMÀTIQUES DIVERTIDES A INFANTIL

INFANTIL EN PROJECTES

RODEM MÓN AMB 5 ANYS

gf