Reglament de Règim Interior del Centre

En el Consell Escolar de 27 de març de 2012 es va aprovar el nou RRI del centre. Podeu consultar-lo i descarregar-lo des del document adjunt.

 

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (RRI_2011.pdf)RRI_2011.pdf

gf