Equip directiu

PREMI EXTRAORDINARI AL RENDIMENT ACADÈMIC 2019

ADMISSIÓ NOU ALUMNAT 2020-2021

BENVINGUTS A L'AVENTURA 2019-2020

ENHORABONA, MARIA!

ALUMNES EXTRAORDINÀRIES 2018

PREMIS EXTRAORDINARIS AL RENDIMENT ACADÈMIC 2018

FALLES 2018

CAMPANYES SOLIDÀRIES: "UN QUILO PER L'ASIL" I "M'AJUDES A CRÉIXER"

APOSTA PER L'APRENENTATGE DE LES LLENGÜES

gf