COMENÇAMENT DE CURS. HORARIS

EDUCACIÓ INFANTIL

Les classes començaran 10 de setembre i acabaran 21 de juny.

Setembre i juny: de 9 a 13 hores (excepte 3 anys)

D’octubre a maig: de 9 a 12’30 (13’30) hores i de 15:30 a 17 (18) hores.

Primera setmana de curs:

3 ANYS:

Dijous 10 de setembre: de 10:00 a 12:00 hores.

Divendres 11 de setembre: de 9:30 a 12:00 hores.

A partir de dilluns 14 de setembre: de 9:00 a 13:00 hores.

4 i 5 ANYS:

Dijous 10 de setembre: de 9:30 a 13:00

Divendres i següents dies: de 9:00 a 13:00

No cal portar els llibre els primers dies (portar-los al llarg de la setmana del 14 al 18 de setembre).

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Les classes començaran 10 de setembre i acabaran 21 de juny.

Setembre i juny: de 9:00 a 13:00 hores.

D’octubre a maig: de 9:00 a 12:30 (13:30) hores i de 15:30 a 17:00 (18:00) hores.

Portar els llibres i material des del primer dia. L’agenda escolar es repartirà el dijous 10 en cada grup.

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Les classes començaran 11 de setembre i acabaran 17 de juny.

Divendres 11 de setembre: de 9:00 a 11:00 hores.

 

Setembre i juny:

1R I 2N D’ESO:                                            

Dilluns : de 9:00 a 14:00                               

Dimarts : de 8:00 a 14:00                                

Dimecres: de 8:00 a 13:00                                           

Dijous: de 8:00 a 14:00

Divendres: de 8:00 a 13:00

3R I 4T D’ESO:

Dilluns a dijous: de 8:00 a 14:00

Divendres: de 8:00 a 13:00

D’octubre a maig:

1R I 2N D’ESO:                                               

Dilluns : de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00                                        

Dimarts : de 8:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00        

Dimecres: de 8:00 a 13:00                                 

Dijous: de 8:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00           

Divendres: de 8:00 a 13:00                                 

3R I 4T D’ESO:

Dilluns: de 8:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00

Dimarts: de 8:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00

Dimecres: de 8:00 a 14:00

Dijous: de 8:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00

Divendres: de 8:00 a 13:00

 

El primer dia els alumnes estaran amb el tutor/a (podran vindre de particular). L’agenda escolar es repartirà el divendres 11 en cada grup.

gf