ADMISSIÓ NOU ALUMNAT CURS 2016-2017

Estimada comunitat educativa,

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport està elaborant una nova normativa per tal de regular l'admissió del nou alumnat als centres. Seguint les directrius de l'ordre 7/2016, de 19 d'abril, que regula el procediment d'alumnat, us adjuntem els enllaços de la normativa; així com tota la informació de què podeu disposar les famílies: projecte educatiu, places vacants i calendari d'admissió entre d'altres.

Segons la normativa, a Infantil i Primària es presentaran sol·licituds entre el 9 i el 19 de maig, i després de la baremació, la publicació de les llistes provisionals es realitzarà el 2 de juny a les escoles. Després hi haurà un període de reclamacions fins el 6 de juny, i el 14 de juny es publicaran les llistes definitives. Del 17 al 29 de juny, s'obrirà el període de matriculació.

Quant a ESO, la presentació de sol·licituds es realitzarà entre el 23 de maig i el 2 de juny, i una vegada s'haja fet la baremació, es publicaran les llistes provisionals l'11 de juliol. Les reclamacions podran realitzar-se fins al 13, i una vegada resoltes es publicaran les llistes definitives, previstes per al 19 de juliol. La matriculació es portarà a terme entre el 21 i el 28 de juliol.

Davant de qualsevol dubte en relació al procediment podreu adreçar-vos a la secretaria del centre. Per a facilitar el procediment adjuntem circular informativa amb documentació a presentar (Circular admissió 2016).

Salutacions.

gf