Proves d'accés a cicles formatius de Grau Mitjà

Categoria: Secundària
Creat el Diumenge, 15 abril 2012 17:27

L'accés a la Formació Professional pot fer-se de 2 formes clarament diferenciades:

Una, l'accés directe, si es tenen els requisits acadèmics necessaris. Una altra, l'accés a través d'una prova, si no es reunixen els requisits acadèmics.

Per a l'alumnat que no reunix els requisits acadèmics d'accés directe, la legislació vigent establix la possibilitat d'accedir a la Formació Professional sempre que, a través d'una prova regulada per les Administracions Educatives, l'aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament estes ensenyances.

Calendari Proves d'Accés 2012 (pròxima aparició al DOCV)

INSCRIPCIÓ: del dilluns 30 d'abril al divendres 11 de maig de 2012, els dos inclosos.

PROVES GRAU MITJÀ: Convocatòria ordinària: divendres 15 de juny de 2012. Convocatòria extraordinària: dimarts 4 de setembre de 2012.

Podeu trobar més informació a la pàgina de Conselleria:

http://www.cefe.gva.es/eva/val/fp/pruacc.htm