Secundària

BECA AMANCIO ORTEGA PER A ANTONIO LUCIA DE 4T D'ESO

CONTINUEN ELS CAFÉS FILOSÒFICS A 4T D'ESO

4T D'ESO AMB ELS XIQUETS DE LA GUERRA

A COR OBERT AMB 3R D'ESO

RUTA MODERNISTA I AULA DIDÀCTICA A L'ESPAI JOAN FUSTER

FOTOGRAFIA A SECUNDÀRIA #EJAFOTOCHALLENGE

L'ECONOMIA DOMÈSTICA EN JOC AMB 4T D'ESO

A LA COVA DEL PARPALLÓ AMB 1R I 2N D'ESO

3R I 4T D'ESO AL CIÈNCIALAB DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

gf