Comunitat

Facebook del Centenari

Estimats amics de l'escola, com sabeu, enguany encarem un curs molt especial: el del Centenari. Per això ja ens hem posat a pensar com celebrar-lo i hem obert una finestra al món i a la memòria a través de Facebook (https://www.facebook.com/escolajardi).

Perquè hi dieu la vostra, ens doneu idees, participeu i compartiu els vostres records d'infantesa o pengeu fotos antigues com la que ens envia en Robert Martínez, de 1978, amb una flamant professora Doña Amparo; qui, per cert, cada dia està més jove.

Benvinguts al Centenari.

Primera reunió amb els pares d'alumnes d'ESO

Benvolgudes famílies,
 
el pròxim dimarts 24 de setembre per la vesprada hi ha prevista una reunió amb els pares d'alumnes d’ESO a les corresponents aules de classe de l'escola.
 
Els pares de 1er estan convocats a les 18:00 i els demés, ja familiaritzats amb la dinàmica de secundària, a les 18:30.
 
Es tractaran qüestions referides a la planificació del curs i tindreu l'oportunitat de conèixer part del professorat dels vostres fills; també podreu aprofitar per aclarir tots els dubtes que tingueu.
 
Salutacions cordials,
 
La Direcció. 

Primer dia de classe dels més menuts

Ja podeu reviure un dia molt especial per a pares i xiquets, i també per als professors que el passat dilluns esperaven inquiets l'arribada dels alumnes més joves per donar-los la benvinguda.

infantil2013_entrada from EJ on Vimeo.

Primera reunió amb les famílies de 5é i 6é de Primària

Estimades famílies:

Per la present se li comunica que el proper dijous, 19 de setembre, a les 18:00 h, celebrarem al col·legi la primera reunió del Curs 2013-14 per a totes les famílies dels alumnes de 5é. i 6é. de Primària.

Esperem que acudisquen tots a aquesta REUNIÓ a la fi de poder intercanviar impressions sobre els objetius i resultats que desitgem obtindre conjuntament al present curs i informar-los de  les normes necessàries per al bon funcionament del col·legi.

Preguem als pares portar l´agenda el dia de la reunió.

Atentament,

El tutor/a.

Pagament ajuda de llibres

Estimades famílies, pel seu interés vos fem arribar la següent comunicació referida al pagament de les ajudes per a l'adquisició de llibres de text del curs 2011/2012 per part de la Tresoreria de la Generalitat Valenciana.

 Sr. director /Sra. directora.

Li comunique que hui, dia 9 de setembre del 2013, s'han pagat les ajudes per a l'adquisició de llibres de text del curs 2011/2012 per part de de la Tresoreria de la Generalitat Valenciana .

L'alumnat beneficiari de les dites ajudes (alumnat que el dit curs estava matriculat en Educació Secundària Obligatòria) percebrà una quantitat individual de 105 euros en el compte que es va indicar en la sol·licitud de l'ajuda. La dita informació l'ha de fer extensible a l'alumnat beneficiari de les dites ajudes amb la indicació que:

- Les persones interessades hauran de comprovar els propers dies si s'ha fet efectiu el dit pagament en el compte indicat en la sol·licitud.

- En el supòsit que s'haguera cancel·lat el compte, l'ajuda serà tornada pel banc a l'òrgan emissor, que és la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (Servici de títols, Beques i Ajudes a l'Estudi). Per a poder percebre l'ajuda, la persona interessada haurà de presentar en el centre docent un nou compte que estiga operatiu, on l'alumne siga titular o cotitular del mateix. El centre remetrà la dita documentació (Fitxa 3 de revisió de compte i fotocòpia de la cartilla o certificat del banc del nou compte) a la direcció territorial corresponent. Si ja va presentar la dita documentació no cal que la torne a presentar.

- En relació a este procés li informe que la devolució de l'ajuda per part dels bancs sol tardar alguns dies una vegada realitzat el pagament. Una vegada tornada l'ajuda i haver tingut entrada la mateixa en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport es procedix a la modificació del compte i la creació d'un document comptable amb l'alumnat l'ajuda de la qual ha sigut tornada pels bancs per al seu posterior pagament en el nou compte.

- Per a realitzar qualsevol consulta de si s'ha realitzat el canvi de compte correctament i en previsió del gran volum de comptes cancel·lats o que per fusió de bancs han canviat de codi bancari i que són possibles devolucions, es preveu que almenys en 15 o 20 dies no estiga realitzat el dit canvi.

 


 Sr. Director /Sra. Directora.

Le comunico que hoy día 9 de septiembre de 2013, se han pagado las ayudas para la adquisición de libros de texto del curso 2011/2012 por parte de de la Tesorería de la Generalitat Valenciana .

El alumnado beneficiario de dichas ayudas (alumnado que dicho curso estaba matriculado en Educación Secundaria Obligatoria) percibirá una cantidad individual de 105 euros en la cuenta que indicó en la solicitud de la ayuda. Dicha información la tiene que hacer extensible al alumnado beneficiario de dichas ayudas con la indicación de que:

- Las personas interesadas deberán comprobar los próximos días si se ha hecho efectivo dicho abono en la cuenta indicada en la solicitud.

- En el supuesto que se hubiese cancelado la cuenta, la ayuda será devuelta por el banco al órgano emisor, que es la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte (Servicio de Títulos, Becas y Ayudas al Estudio). Para poder percibir la ayuda, la persona interesada deberá presentar en el centro docente una nueva cuenta que esté operativa, donde el alumno sea titular o cotitular de la misma. El centro remitirá dicha documentación (Ficha 3 de revisión de cuenta y fotocopia de la cartilla o certificado del banco de la nueva cuenta) a la dirección territorial correspondiente. Si ya presentó dicha documentación no es necesario que la vuelva a presentar.

- En relación a este proceso le informo que la devolución de la ayuda por parte de los bancos suele tardar algunos días una vez realizado el pago. Una vez devuelta la ayuda y haber tenido entrada la misma en la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte se procede a la modificación de la cuenta y la creación de un documento contable con el alumnado cuya ayuda ha sido devuelta por los bancos para su posterior abono en la nueva cuenta.

- Para realizar cualquier consulta de si se ha realizado el cambio de cuenta correctamente y en previsión del gran volumen de cuentas canceladas o que por fusión de bancos han cambiado de código bancario y que son posibles devoluciones, se prevé que al menos en 15 o 20 días no esté realizado dicho cambio.

Convocatòria de setembre: Notes

Vos recordem que l'entrega de notes corresponent a la Convocatòria de setembre d'ESO serà el pròxim dia 6 de setembre de 9:00 a 11:00.

Atentament.

Llibres 2013-2014

Estimadas familias, como cada año, los libros de texto estarán a vuestra disposición únicamente los días 2, 3, 4, 5 y 6 de septiembre, por las tardes. El horario para recogerlos será desde las 18:00 hasta las 20:00.

Os recordamos que para adquirirlos debéis estar al corriente con la cuota del AMPA. Asimismo, es imprescindible entregar el resguardo de la entidad bancaria con el importe de aquellos libros que se quieran comprar, indicando el nombre completo del alumno y del curso.

Nota: Si por cualquier circunstancia el recibo del AMPA, el cual fue cobrado el mes de mayo pasado, ha sido devuelto, podéis abonarlo al mismo número de la cuenta indicando el nombre del alumno, el curso y el concepto de cuota AMPA 26.42 €.

L'educació d'una mare [article d'opinió]

Pel seu interés, recomanem l'article de na  Paz Cabero, "La educación de una madre", del blog "Ayuda al estudiante" d'en Carlos Arroyo:

Nace tu hijo y toda tu visión del mundo se vuelve del revés. Aquel plan educativo perfecto, que incluía todo tipo de estimulación, temprana y lejana, un gran colegio, y actividades escolares y extraescolares desde el nacimiento hasta los 18 años, se hace nebuloso en cuanto lo tienes por primera vez entre tus brazos. Y de esa niebla surge con claridad otro proyecto paralelo: la educación de una madre. 

Las teorías ya no cuentan y las prácticas con los sobrinos o los hijos de los amigos, menos todavía, no te engañes. Lo que tienes entre manos es un ser humano de verdad. Con su carácter, su temperamento, y conforme vaya haciéndose mayor, con sus genuinas filias y sus fobias.

Lo que habías leído hasta entonces en tantos libros se refería a un experimento en condiciones normales, que son justamente las condiciones que no se suelen dar. Porque tu hijo será lo que sea, pero no es normal: es tu hijo [...]


Podeu continuar llegint l'article original, tot punxant ací.

Normes principi de curs 2013-2014

Adjuntem la circular de Normes principi de curs 2013-2014 corresponent als cicles d'Infantil, Primària i Secundària del centre; amb informacions d'interés que contribuiran a millorar la tasca educativa del curs que ve i referències al calendari i l'horari de començament de curs o a l'adquisició de llibres.

gf